Chat Link
שכר ממוצע במשק

שכר ממוצע במשק

השכר המוצע במשק הישראלי מפורסם מדי שנה והוא משמש גורמים שונים למטרות שונות. מטרתו העיקרית לשמש כגורם מרכזי בכל הקשור לזכויות וחובות של ענייני שכר וכן משמש לצרכים סטטיסטיים שמספקים תמונה לגבי מצבו הכללי של המשק הישראלי. השכר הממוצע במשק נקבע מדי שנה על ידי ביטוח לאומי ומדד של שכר ממוצע לשכירים מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ישנו הבדל בין השכר הממוצע לבין המדד של השכר הממוצע וחשוב לשים לב להבדל זה, בעיקר כאשר עושים שימוש במשתנים אלו על מנת לבדוק שכר, זכויות וחובות.

מדוע חשוב לפרסם שכר ממוצע של המשק?

ביטוח לאומי עושה שימוש בנתונים אלה על מנת לקבוע שכר מינימום במשק וכמו כן כדי לקבוע שכר בכירים כדי ליצור מדרגים של גביית דמי ביטוח, קצבאות ומענקים על פי שכר מינימום ולפי תקרות הכנסה. מדד שכר ממוצע במשק של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפורסם כדי לתת אינפורמציה רלוונטית לגורמים שונים לגבי השכר הנהוג במשק וישנן גם תתי קטגוריות על פי ענפים ומקצועות וכך שכל אחד יכול לדעת מה הוא יכול לדרוש ומה נהוג לשלם בתחום הרלוונטי אליו, על פי שכר ממוצע במשק הישראלי.

השפעות על קבלת החלטות

עדכונים אחרונים מראים כי השכר במשק ממשיך לעלות בהדרגה, ואילו השכר הממוצע בהייטק נמצא בעליה מתמדת והוא כיום גדול פי שלושה משכר ממוצע רגיל במשק. כמובן שהשכר הממוצע בהייטק הוא שמכתיב שכר ממוצע במשק הכללי, ומושך אותו כלפי מעלה כל הזמן. עליה מתמדת בשכר הממוצע משמשת כאינדיקציה להיקף פעילות תקין של המשק, וגם האפשרות לחלק את השכר על פי ענפים ותחומים, מספקת אפשרות מצוינת לתת אור למצב הקיים בכל ענף ובכל תחום ולאפשר רגולציה, תיקוני שכר, מענקים וגביית מיסים מדויקים הרבה יותר.

הנתונים עצמם מגיעים ישירות מהמעסיקים אל המוסד לביטוח לאומי. הנתונים מתייחסים אל עובדים שכירים בישראל ואינם מתייחסים אל עצמאיים, עובדים בחל"ת או מובטלים. לכן יש להתייחס אל הנתונים בזהירות במיוחד בכל הקשור לציפיות שכר לקראת קבלה למשרה בעבודות רלוונטיות בתחום. אומנם, הנתונים עצמם יכולים לשמש כעוגן לקראת משא ומתן לתפקיד מסוים בתחום מסוים, אך חשוב לעשות בדיקות נוספות הקשורות לחלוקה על פי אזורים ועוד גורמים שצריך לקחת בחשבון.

חלוקת אזורים גיאוגרפית משפיעה ישירות על השכר הנהוג באותו אזור, כך למשל עבור משרה מסוימת באזור גוש דן תקבלו שכר גבוה יותר, ולפעמים גבוה יותר באופן משמעותי, אילו הייתם עובדים באותה משרה בדיוק בפריפריה. כיום יש עדיין פערים בין גברים לנשים עם אותה השכלה ועם אותו ניסיון עבור אותה משרה בדיוק, לכן חשוב לקחת את נתוני השכר במשק כמו שהם ולשקול אותם יחד עם גורמים נוספים לקבלת תמונה מלאה ומדויקת.

Post Contact Form Image Left

רוצים לשנות את חייכם ב-30 יום?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם


    אהבתם? שתפו: