Chat Link

סיפורי הצלחה

סיפורי הסטודנטים שלנו

סיפורי הצלחה
Colored Quotation Mark
Play Video Icon
עידן גירון, 22
חייל משוחרר
״אני לומד פה דברים פרקטיים איך אני מיישם בפועל את התשוקות״
"זה אירוע הופך חיים"
Colored Quotation Mark
Play Video Icon
יסמין באדר
חיילת
Colored Quotation Mark
Play Video Icon
תהילה,30
"מה ששונה פה זה שהצוות איתי ממש"
"העניין הוא פה שיש לך מסגרת , אנשים שמלווים אותך"
Colored Quotation Mark
Play Video Icon
אופיר ,22
Colored Quotation Mark
Play Video Icon
עידו ומארק, 22
"פתאום רואים מלא אנשים שמדברים איתנו באותה שפה"